Blodig Belcanto

Pop-up concert with Operacompany Kamraterna
World Premiere: november 2023

Kulturhuset/Stadsteatern Stockholm /Fri scen


Artistic Team:
Director, Adapted Script, Set and Costumedesign: Anna Holter
Artistic Leader of Kamraterna, Script: Helena de Waal

Cast:
Soprano: Amanda Liljefors
Countertenor: Viktor Priebe
Piano: Matilda Lindholm

Light: Freja Forsström
Producer: Daniel Szpigler


Directors note:

The opera company Kamraterna’s curiosity for modern and innovative opera is a fantastic place to be and work within.
For the directed pop-up performance “Blodig Belcanto”, the creators of the 19th-century operas serve us many deaths, not least of all are they portraying strong females who are facing or on the verge of death. Is this to keep her memory as young, beautiful, and strong? Like a goddess of beauty? In the papers (SvD 16/11 2023 Madelaine Levy) an article was published about how Botox is the new normal and the untreated elderly significantly fall in status. The patriarchal ideals of the 19th century sill so relevant today!
For “Blodig Belcanto” we use a storytelling style where the theatre’s tools are not hidden but become a means to propel the story forward. The actors Amanda and Viktor can at any time interrupt the theatrical illusion of another world through comments and questions that brings us back to the here and now, to the creative process, and thus, with an “up-close-with-the-audience” whay of acting drive the story forward.
As a recurring theme throughout the performance, we also hear a more poetic narrator’s voice, explaining, questioning, and empathizing with the fates of the different characters.
Thus, we are led to Maria Stuarda’s last minutes in life, to the teenage and boldly love-confused Cherubino, and to Romeo’s despair over all the unnessessary bloodshed between families. Fates that ultimately find catharsis in a reunion and hope for a more peaceful future, all united by a thick streak of dark red blood.

Sv.:
Opera kompaniet Kamraternas moderna, öppna och nyfikna lust för innovativ och nyskapad teater är en fantastisk värld att befinna sig i.
För pop-up konserten Blodig Belcanto serverar 1800-taloperornas skapare oss många dödsfall inte minst skildras starka kvinnoporträtt som skickas till eller står inför döden. Är detta för att behålla henne i minnet som ung, vacker och stark? Likt en skönhetens gudinna? Här om veckan skrev Madelaine Levy ett reportage i SvD om att botox är det nya normala och de obehandlade äldre faller markant i status. 1800-talets patriarkaliska ideal så aktuella även idag.
Vi använder oss av en berättarstil där teaterns verktyg inte göms utan blir ett medel som för historien framåt. Spelarna Amanda och Viktor kan när som helst avbryta teaterns illusion om en annan värld, genom kommentarer och frågor, som tar oss tillbaka till här och nu, till skapandeprocessen och driver så, på ett ”nära-publiken-plan” berättelsen vidare.
Som en röd tråd genom hela föreställningen hör vi även en mer poetisk berättarröst, som förklarar, ifrågasätter och lever sig in i de olika karaktärernas öden.
Så leds vi till Maria Stuardas sista minuter i livet, till tonåriga och fräckt kärleksförvirrade Cherubino och till Romeos förtvivlan över allt onödigt blodspill släkter emellan. Öden vars katarsis slutligen ändå landar i en återförening och ett hopp om en fredligare framtid, alla förenade med ett tjockt stråk mörkrött blod.

About:

En sopran och en counter-tenor undersöker några av 1800-talets kraftfulla operaporträtt. De kan kännas både galna och överdrivna. Precis som det skall vara! Det är humor och allvar på en och samma gång. Här låter vi det groteska ta plats, med den eleganta belcanton som kontrast. Bland annat undersöks två slutscener från Donizettis Tudoroperor, Anna Bolena och Maria Stuarda, i en komprimerad och improvisationsbaserad form. Här möter vi den fallna drottningen som av olika anledningar går mot sin död och upplever sina sista känslor i livet. Samtidigt lurar en figur i olika skepnader, en narr, en riktig joker. Det blir en känslofylld resa med kärleksförvirring, hat, förlåtelse, fördömelse och försoning hela vägen in i döden. Här kan du förvänta dig att möta 1800-talets yviga italienska operamusik, i en nyfiken och kondenserad form!

Blodig Belcanto är en iscensatt pop-up konsert som repeteras under endast 2 dagar och framförs sedan inför publik. Det är live och det är här och nu. Och det är på blodigt allvar.Return


Photo © Daniel Szpigler